Kopen en verkopen

Nieuw voor 2017

Schenkingsvrijstelling weer naar €100.000

Per 1 januari 2017 wordt de eenmalige schenkingsvrijstelling verhoogd naar €100.000. Het huidige bedrag staat op €53.016. Voorwaarde is dat dit schenkingsbedrag wordt besteed aan verbetering van de eigen woning of aan de aflossing van hypotheek- of restschuld. De leeftijdsgrens voor de ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar liggen. Vanaf 1 januari 2017 hoeft er geen sprake meer te zijn van een ouder-kindrelatie. Daarnaast mag de schenking gespreid over drie jaar worden gedaan. Voorwaarde is dat de ontvanger in het laatste jaar jonger is dan 40. Heeft u in 2015 of 2016 al een schenking gedaan? Dan geldt het overgangsrecht. Het is dan mogelijk om in 2017 of later de gebruikte vrijstelling te verhogen met maximaal €46.984 tot aan een totaalbedrag van €100.000.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek omlaag

Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente aftrekbaar is, wordt per 1 januari 2017 weer iets verder verlaagd naar 50%. Het huidige percentage staat op 50,5%.

NHG-grens wordt aangepast

Net zoals vóór 2009 het geval was, zal per 1 januari 2017 de grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) weer jaarlijks (op 1 januari) gekoppeld worden aan de gemiddelde huizenprijs. In 2009 werd deze kostengrens tijdelijk verhoogd naar €350.000. Dit was één van de crisismaatregelen om de woningmarkt een impuls te geven. Sinds 2012 werd de grens stapsgewijs afgebouwd. Per januari 2017 wordt de NHG-grens dus weer bepaald zoals voor de crisis.

Maximale hypotheek omlaag naar 101%

Het maximale bedrag dat u mag lenen voor de aankoop van een woning staat op dit moment op 102% van de waarde van de woning. Per 1 januari 2017 wordt dit percentage verlaagd naar 101%. Dit betekent dat u een groter deel van de bijkomende kosten – zoals overdrachtsbelasting en financieringskosten- uit eigen middelen moet financieren. Dit percentage is in de afgelopen jaren afgebouwd en zal per 1 januari 2018 worden teruggebracht naar 100%.