TWEEDE KAMER STEMT VÓÓR PRIJSVERLAGING TAXATIES

TWEEDE KAMER STEMT VÓÓR PRIJSVERLAGING TAXATIES

22 november 2018 Geschreven door redactie Vastgoed

Dossier:

Taxeren

De Tweede Kamer heeft op 20 november een motie aangenomen van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer over lagere kosten voor taxatierapporten. De strekking van de motie is dat een taxatierapport van ‘honderden euro’s’ te hoog is en dat banken moeten zorgen voor een lagere prijs. Deze motie slaat de plank mis, vindt de NVM. Ook VBO Makelaar is “onaangenaam verrast”.

Directe aanleiding voor de PvdA-motie is recent onderzoek van de Consumentenbond, waarbij sterke verschillen in getaxeerde waarden van dezelfde woning naar voren kwamen.

NVM-voorzitter Ger Jaarsma in een persbericht: “In het verleden is er vaker discussie geweest over het feit dat de getaxeerde waarden van hetzelfde object soms sterk kunnen verschillen, ondanks dat de rapporten allemaal gevalideerd zijn. Ik snap dat dit vragen oproept over de betrouwbaarheid van taxaties. Ook bij ons, want als er misstanden zijn, lossen wij die graag met/voor onze leden op. Dat wilden we ook graag met de Consumentenbond doen, maar die stond daar tot nu toe afwijzend tegenover.”

‘Quick-and-dirty’

Hoewel de motie op dit moment geen directe gevolgen heeft voor vastgoedtaxateurs, waarschuwt de NVM dat lagere tarieven voor taxaties mogelijk ten koste gaan van de kwaliteit. “De politiek zal moeten kiezen tussen ‘quick-and-dirty’ waardebepalingen met hoge risico’s of goed onderbouwde taxaties en de prijs die daaraan verbonden is”, zegt Jaarsma. “Uiteraard kiezen wij voor het laatste.”

‘Twijfelachtige redenering’

VBO Makelaar meldt in een persbericht hooglijk verbaasd te zijn over de aanname van de motie en spreekt van een twijfelachtige redenering. “De motie gaat immers volledig in tegen de ingezette kwaliteitsverbreding van taxatierapporten en legt eenzijdig de nadruk op prijs boven kwaliteit. Het klinkt weliswaar sympathiek richting de consument om te pleiten voor een lagere prijs voor een taxatierapport. Maar de consument schiet er niets mee op wanneer hij te veel leent omdat er geen gedegen onderbouwing van de waarde aan ten grondslag ligt.”

Tijd en expertise vereist

VBO Makelaar wijst op het branchebrede taxatierapport voor woningen dat op 1 april 2018 gelanceerd is en waarmee allerlei zaken voor de consument worden ondervangen. “Dat kost inderdaad een bedrag, simpelweg omdat het in kaart brengen tijd en expertise kost. Pleiten voor een lagere prijs is pleiten voor het niet meer uitvoeren van deze belangrijke onderdelen uit het taxatierapport. De taxateur moet dus minder gaan doen, andere alternatieven zijn er immers niet.”

Geen gelopen race

Volgens Jaarsma is de kostenverlaging nog geen gelopen race. Er loopt nu een traject bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën over taxaties. De NVM is hierbij een actieve gesprekspartner. “We staan op het standpunt dat het niet zo kan zijn dat aan de ene kant meer eisen worden gesteld door de toezichthouders en daarnaast door de politiek om lagere kosten wordt gevraagd”, aldus Jaarsma.

(foto van Henk Nijboer: Lex Draijer)